Menu

Związki zawodowe a przeciwdziałanie dyskryminacji

Od kwietnia br PTPA kontynuuje projekt „Prawo antydyskryminacyjne w codziennej działalności związków zawodowych”, którego celem jest szkolenie przedstawicieli związków zawodowych (z różnych branż) z zakresu przepisów antydyskryminacyjnych w polskim prawie pracy.

Od kwietnia br PTPA kontynuuje projekt „Prawo antydyskryminacyjne w codziennej działalności związków zawodowych”, którego celem jest szkolenie przedstawicieli związków zawodowych (z różnych branż) z zakresu przepisów antydyskryminacyjnych w polskim prawie pracy.
Podkreślenia wymaga fakt zainteresowania przedstawicieli związków zawodowych problematyką dyskryminacji a także zaangażowanie w działania mające na celu promowanie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Jednym z takich działań była konferencja zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Dolnośląskiego – „ Dyskryminacja – jak bronić swoich praw”, która odbyla się 22 marca tego roku we Wrocławiu. W konferencji wzięła udział przedstawicielka PTPA – Katarzyna Bogatko z wykładem na temat przeciwdziałania dyskryminacji w polskim prawie.
 

Partnerzy i sponsorzy