Menu

Prezeska PTPA wzięła udział w debacie o prawie antydyskryminacyjnym

2 czerwca 2009 roku, Prezeska PTPA Karolina Kędziora wzięła udział w debacie „Kto się boi równości”.

W debacie wzięli również udział: Kathalijne Buitenweg – Grupa Zielonych/ Wolny Sojusz Europejski (autorka raportu Parlamentu Europejskiego na temat nowej dyrektywy); Europejskim Agnieszka Grzybek – przewodnicząca Zielonych 2004; Joanna Piotrowska – Prezeska Fundacji Feminoteka; Yga Kostrzewa – Lambda Warszawa; Krystian Legierski – Zieloni 2004.
Debata była poświęcona m.in. pracom nad nową, kompleksową dyrektywą antydyskryminacyjną przygotowaną i zaprezentowana niedawno przez Komisję Europejską oraz kwestii braku w ustawodawstwie polskim prawa antydyskryminacyjnego na poziomie unijnego minimum (wskazanego w unijnych dyrektywach antydyskryminacyjnych). Za brak pełnej implementacji unijnych dyrektyw antydyskryminacyjnych Polska została pozwana przez Komisję Europejską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Partnerzy i sponsorzy