Menu

Równość a sztuka zaangażowana

Bywa, że najlepszą drogą do refleksji nad kategoriami społecznymi, jest analiza ich zaprzeczeń. "Równość" wydaje się do takich kategorii należeć. Dlatego skupimy się na miejscach, tematach i wątkach w kulturze, które nacechowane są nierównościami lub - wręcz nierówności produkują. Począwszy od dostępu do kultury, poprzez zasady istnienia w kulturze głosów mniejszościowych, aż po wykluczenie ekonomiczne w kulturze i poprzez kulturę oraz nierówności wynikające z relacji władzy (zarówno kulturowej, jak i ekonomicznej). Odpowiadając na pytanie, jak wytwarza się nierówność w kulturze, być może znajdziemy sposoby jej niwelowania.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Krytyka Polityczna w Warszawie zapraszają na debatę o relacji kultury i równości.

Środa, 28 maja godz. 19.00
ul. Foksal 16, II p.

Uczestniczki debaty:

* Julita Wójcik, artystka, twórczyni m.in. instalacji "Tęcza" na Pl. Zbawiciela

* Kinga Dunin, pisarka i krytyczka literacka

* Katarzyna Górna, artystka, Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, Pracownicy Sztuki - Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza

* Katarzyna Szustow, właścicielka firmy SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA www.szustow.com

Moderacja spotkania:
Igor Stokfiszewski, krytyk literacki i dramaturg

Debata odbywa się w ramach projektu „Układ równań. Cykl debat o równości” realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg.

Kolejne wydarzenia z cyklu "Układ równań":

Partnerzy i sponsorzy