Menu

Ustawa o uzgodnieniu płci w Senacie

PTPA zwróciło się indywidualnie do wszystkich członków i członkiń senackich Komisji Zdrowia oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie uchwalonej przez Sejm ustawy o uzgodnieniu płci.

W swoim stanowisku PTPA podkreśliło, że uchwalona przez Sejm ustawa będzie pierwszym aktem prawnym, który w jasny sposób określi zasady postępowania sądowego w sprawach o ustalenie płci. Dzięki temu procedura korekty płci metrykalnej będzie w większym niż dotychczas stopniu chroniła godność i życie prywatne osób transpłciowych, m.in. dzięki zniesieniu konieczności pozywania własnych rodziców. 

[stanowisko PTPA ws. ustawy o uzgodnieniu płci]

Partnerzy i sponsorzy