Menu

PTPA wraz innymi organizacjami apeluje o rozszerzenie kompetencji APP

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego i szereg innych europejskich organizacji działających na rzecz praw człowieka zaapelowały o poszerzenie mandatu Agencji Praw Podstawowych UE.

 

Organizacje zwróciły się ze swoim apelem do Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Rady oraz polskiego Ministra Spraw Zagranicznych. W apelu podniesiono, że od czasu stworzenia Agencji Praw Podstawowych środowisko prawne, w którym Agencja operuje znacząco się zmieniło. Nabranie mocy wiążącej przez Kartę Praw Podstawowych, jak również zlikwidowanie 3 filarowej struktury powoduje, że mandat Agencji powinien być rozszerzony na kwestie dotyczące współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych. Ponadto, niezbędne są zmiany w Rocznym Programie Działania w celu efektywnego wykonywania zadań przez Agencję.

 

tekst listu dostępny pod adresem:

http://www.europapraw.org/files/2011/10/Open-letter-on-the-need-to-extend-the-competences-of-FRA.pdf

 

za stroną www.europapraw.org

Partnerzy i sponsorzy