Menu

Konferencja "Prawo antydyskryminacyjne w praktyce sądowej"

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zaprasza na konferencję podsumowującą projekt monitoringu stosowania przez polski wymiar sprawiedliwości przepisów prawa antydyskryminacyjnego. Konferencja odbędzie się 29 stycznia 2013 r. w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie. Szczegółowy program konferencji poniżej.

Program konferencji:

09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Wprowadzenie: Krzysztof Śmiszek (Prezes PTPA)

10.15 – 11.00 Prezentacja wyników monitoringu „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych”
Katarzyna Bogatko i Monika Wieczorek (koordynatorki projektu, prawniczki PTPA)

11.00 – 11.15 Prezentacja wniosków i rekomendacji z monitoringu
r. pr. Karolina Kędziora (Wiceprezeska PTPA)

11.15 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.00 Panel ekspercki:
Stosowanie przepisów antydyskryminacyjnych w praktyce polskich sądów powszechnych. Postawy sędziów wobec zjawiska dyskryminacji oraz relacje z organizacjami pozarządowymi.
- moderator: Krzysztof Śmiszek (PTPA)
• dr Dorota Pudzianowska (Wydział Prawa i Administracji UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka)
• SSO Joanna Kasicka (sędzia Sądu Okręgowego w Płocku, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych)
• SSR Maciej Nawacki (sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział Karny)
• Łukasz Bojarski (Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS)

13.00 – 13.30 Dyskusja i zakończenie

Projekt był zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego. 

Prosimy o potwierdzenie drogą mailową uczestnictwa w konferencji do dnia 22. stycznia.

Adres mailowy: mkulak@ptpa.org.pl

Partnerzy i sponsorzy