Menu

Informacja do ECRI nt. dyskryminacji LGBTI w Polsce

PTPA wraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz praw człowieka i równych szans przygotowało dla Europejskiej Komisji ds Przeciwdziałania Rasizmowi i Nietolerancji Rady Europy (ECRI) informację na temat skali dyskryminacji osób LGBTI w Polsce.

Raport przygotowano na potrzeby kolejnego cyklu monitorowania przez ECRI ochrony praw człowieka w Polsce. Tym razem,jednym z priorytetowych tematów monitoringu jest kwestia dyskryminacji Losób LGBTI w Polsce.

Raport dostępny tutaj

Więcej o ECRI:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp

Partnerzy i sponsorzy