Menu

Sukces projektu “Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Niniejszym, mamy przyjemność poinformować o sukcesie naszego projektu "Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną", jakim bez wątpienia jest powołanie przy komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego (przy Ministrze Sprawiedliwości) zespołu ds zdolności do czynności prawnych osób niepełnosprawnych intelektualnie pod kierownictwem prof. Radwańskiego, który na celu ma zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia w Polsce.

Jako ekspertka, do powołanego zespołu została zaproszona dr. Małgorzata Szeroczyńska, która uczestniczyła w naszym projekcie, m.in. przygotowując założenia potrzebnych zmian legislacyjnych do zastąpienia instytucji ubezwłasnowolnienia regulacją bardziej przyjazną osobą z niepełnosprawnością intelektualną, zgodną ze standardami prawa międzynarodowego. Prof. Zbigniew Radwański, który przewodniczy pracom zespołu uczestniczył w konferencji podsumowującej projekt, czynnie biorąc udział w dyskusji oraz wyrażając swoje wątpliwości co do naszego stanowiska. Podejmowane działania oraz nawiązanie współpracy z główną ekspertką realizowanego przez PTPA projektu pozwalają nam wierzyć, iż przeprowadzone badania, na bazie których przygotowaliśmy propozycje nowych rozwiązań prawnych, bezpośrednio przyczynią się do konkretnych zmian w prawie, co było głównym założeniem realizowanego w latach 2010-2012 projektu. 

Partnerzy i sponsorzy