Menu

Konferencja "Polityka antydyskryminacyjna w Polsce"

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zaprasza na konferencję pt. “Polityka antydyskryminacyjna w Polsce. Konferencja odbędzie się 9 listopada br. w Warszawie.

Przyczynkiem do konferencji będzie opublikowanie opracowanego przez PTPA raportu z 4-miesiecznego monitoringu ogłoszeń o prace pod kątem przestrzegania w nich zasady równości, opracowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie. W konferencji wezmą udział przedstawiciele rządu, świata nauki oraz organizacji pozarządowych.

 

Potwierdzenie wzięcia udziału w konfernecji prosimy przesyłać do dnia 30 października br. drogą elektroniczną (mzima@ptpa.org.pl lub faxem 22 826 83 05). Organizatorzy przewidują zwrot kosztów podróży dla osób spoza Warszawy (II klasa PKP lub autobus).

KONFERENCJA

„POLITYKA ANTYDYSKRYMINACYJNA W POLSCE”

9 LISTOPADA 2009

CENTRUM KONFERENCYJNE „ZIELNA”

UL. ZIELNA37

WARSZAWA

Sesja I

moderacja Monika Zima, Członkini Zarządu PTPA

10.00 - 10.10 – otwarcie, powitanie uczestników, przedstawienie celu konferencji Karolina Kędziora, Prezeska PTPA

10.10 – 10.20 – Przywitanie uczestników

przedstawiciel Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce (uczestnictwo do potwierdzenia)

10.20 - 10.45 – przedstawienie wyników monitoringu przestrzegania zasady równości w ogłoszeniach o pracę

Krzysztof Śmiszek, Wiceprezes PTPA

10.45 – 11.10 – komentarz do wyników monitoringu ogłoszeń o pracę

Teresa Romer, Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

11.10 – 11.30 – działania Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz przestrzegania zasady równości w zatrudnieniu

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy (uczestnictwo do potwierdzenia)

11.30 – 11.50 – dyskusja

11.50 – 12.20 przerwa kawowa

Sesja II

moderacja Robert Biedroń, Kampania Przeciw Homofobii

12.20 – 12.45 - Rządowa polityka antydyskryminacyjna

Elżbieta Radziszewska, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania lub jej przedstawiciel/ka (uczestnictwo do potwierdzenia)

12.45 – 13.10 - Organizacje pozarządowe jako katalizator przemian równościowych w Polsce

Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka

13.10 – 13.30 – Jakiego prawa antydyskryminacyjnego potrzebujemy?

prof. Eleonora Zielińska, Uniwersytet Warszawski

13.30 – 13.50 dyskusja

13.50 Zakończenie i podsumowanie konferencji

Karolina Kędziora Prezeska PTPA

Partnerzy i sponsorzy