Katarzyna Bogatko

Członkini Zarządu Prawniczka i koordynatorka projektów

kbogatko@ptpa.org.pl


"Wolność to prawo do różnicy"

Emil Cioran

Aplikantka radcowska III roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz politologii Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Z PTPA związana od 2009r. Koordynatorka licznych projektów, m.in.:  „Monitoringu stosowania przepisów prawa antydyskryminacyjnego przez wymiar sprawiedliwości”, „Szkoły ombudsmanów związkowych do spraw równego traktowania” czy „ Prawa antydyskryminacyjnego w codziennej działalności związków zawodowych”.

Obecnie koordynuje świadczenie poradnictwa prawnego oraz udziela porad prawnych osobom doświadczającym i zagrożonym dyskryminacją. Prywatnie miłośniczka podróży.

Partnerzy i sponsorzy