Menu

Czy testy sprawnościowe w Policji dyskryminują kobiety?

PTPA wystąpiło do Rzeczniczki Praw Obywatelskich z prośbą o rozważenie złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności przepisów określających przebieg testów sprawnościowych przy rekrutacji do Policji. W obecnie obowiązującym stanie prawnym w procesie rekrutacyjnym do służby w Policji stosowane są jednolite testy sprawności fizycznej zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Rozwiązanie to odbiega od procedur przyjętych w wielu innych służbach mundurowych.

Wniosek został przygotowany przez Macieja Kułaka, prawnika PTPA, w konsultacji z r.pr. Karoliną Kędziorą.

[treść pisma]

Partnerzy i sponsorzy