Menu

Skarga PTPA zarejestrowana przez Komisję Europejską

Komisja Europejska oficjalnie zarejestrowała skargę, którą PTPA złożyło w sierpniu 2014 r. Skarga dotyczy limitów wiekowych ustanowionych przepisami polskiego prawa w odniesieniu do komorników i notariuszy. W obecnym stanie prawnym są oni odwoływani ze stanowisk po ukończeniu 70. roku życia, bez względu na swoją zdolność do dalszego wykonywania zawodu, co zdaniem PTPA stanowi przejaw dyskryminacji ze względu na wiek.

Zgodnie z procedurami, skarga zostanie rozpatrzona przez służby prawne KE pod kątem ewentualnego naruszenia przez Polskę standardów ochrony przed dyskryminacją ze względu na wiek.   

więcej na temat treści skargi:

http://ptpa.org.pl/archiwum/?2014-08-05-limity-wiekowe-dla-komornikow-i-notariuszy-niezgodne-z-prawem-europejskim&nid=464&p=1

Partnerzy i sponsorzy