Menu

Praktyki w PTPA!

Jeśli jesteś studentem/studentką prawa i chciałbyś/chciałabyś zdobyć praktyczne i konkretne doświadczenie w pracy na rzecz ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji, prześlij swoje CV na adres: mkulak@ptpa.org.pl do dnia 12 czerwca.

Zadania praktykantki/praktykanta:
 bieżące wsparcie administracyjne biura,
 pomoc w organizowanych wydarzeniach,
 pomoc w prowadzonych sprawach (przegląd przepisów i orzecznictwa),
 tłumaczenie orzeczeń TSUE oraz ETPC.

Wymagania:
 studentka/student prawa,
 zainteresowanie problematyką praw człowieka,
 umiejętności organizacyjne,

Oferujemy:
 współpracę z prawnikami specjalizującymi się w dziedzinie praw człowieka,
 elastyczny grafik,
 pracę w miłej i przyjaznej atmosferze,
 zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Na zgłoszenia czekamy do 12 czerwca 2013 roku. Prosimy o wysyłanie CV na adres mkulak@ptpa.org.pl , w tytule e-maila podając „PRAKTYKI” Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”.

Praktyki są bezpłatne.

Z wybranymi osobami skontaktujemy się do dnia 18 czerwca.

Partnerzy i sponsorzy