Menu

PTPA partnerem nowego projektu – Równość standardem dobrego samorządu

Polskie Towarzystwo Prawa Antdyskryminacyjnego jest partnerem międzynarodowego projektu „Równość standardem dobrego samorządu” realizowanego przez Fundację Feminoteka.

 

 

Celem projektu jest poprawa realizowania przez urzędy administracji samorządowej polityki równościowej, między innymi poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji pracowników
urzędów samorządowych, co do konieczności realizacji polityki równości w zakresie świadczonych usług publicznych a także poprawa jakości życia osób korzystających z usług administracji samorządowej.
Elementem innowacyjnym projektu jest wypracowanie i zastosowanie tzw. Indeksu Równości (wskaźnika równości), który posłuży do zmierzenia poziomu osiągnięcia zamierzonego celu projektu.
Wypracowanie Indeksu Równości bazować będzie na doświadczeniach zagranicznych partnerów z Włoch (Uniwersytet w Maceracie) i Finlandii (Fińska Liga Praw Człowieka oraz miasto Vantaa).
W ramach projektu przeprowadzona zostania również społeczna kampania promująca politykę równości, a efekty projektu zaprezentowane zostaną na ogólnokrajowej konferencji w 2013 roku.

 

 

Partnerzy i sponsorzy