Menu

Inauguracja programu "Obywatele dla demokracji"

Prezes PTPA Krzysztof Śmiszek oraz Wiceprezeska PTPA Karolina Kędziora wzięli udział w inauguracji programu "Obywatele dla demokracji". Uczestniczyli w sesji dotyczącej zwalczania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, wzmacniania postaw poszanowania różnorodności, radzenia sobie z przejawami nietoleracji w życiu codziennym i mową nienawiści w interenecie oraz potrzebnych rozwiązań (w tym prawnych) w przedmiotowym zakresie (moderatorką sesji była Karolina Kędziora).

Partnerzy i sponsorzy