Menu

RPO objęła honorowym patronatem projekt PTPA!

Rzeczniczka Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, objęła honorowym patronatem realizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego projekt "Edukacja prawna dla dziennikarzy. Zbiór reportaży o osobach doświadczających dyskryminacji z uwzględnieniem perspektywy prawnej".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg. 

Partnerzy i sponsorzy