Menu

Testy dyskryminacyjne. Zaproszenie na seminarium.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zaprasza do wzięcia udziału w seminarium eksperckim pt. TESTY DYSKRYMINACYJNE. NIELEGALNA PROWOKACJA CZY EFEKTYWNY ŚRODEK DOWODZENIA DYSKRYMINACJI?

 

Seminarium będzie poświęcone testom dyskryminacyjnym – nowatorskiej metodzie uprawdopodobniania dyskryminacji, która zdobywa na świecie coraz większą popularność.
Dyskryminacja, jako zjawisko jest niezwykle trudna do wykazania, a pozyskanie środków dowodowych na potrzeby np. procesu sądowego jest niejednokrotnie niemożliwe tradycyjnymi metodami. Ważnym zatem jest, aby poszukiwać alternatywnych dróg dowodzenia nierówności. I temu właśnie będzie poświęcone seminarium, na które zaprasza Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.
Uczestnikami seminarium będą prawnicy, przedstawiciele prawnoczłowieczych organizacji pozarządowych, naukowcy oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i innych organów ochrony prawa w Polsce.
Swoje prezentacje przedstawią prawnicy – praktycy, Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele rządu, naukowcy, a także organizacje pozarządowe, które zdecydowały się na zastosowanie metody testów dyskryminacyjnych.
Seminarium odbędzie się 28 października br. w Warszawie, w siedzibie Fundacji im. S. Batorego, ul. Sapieżyńska 10a.
Proszę o potwierdzania swojego uczestnictwa w seminarium do 20 września na adres: ksmiszek@ptpa.org.pl

SEMINARIUM EKSPERCKIE
TESTY DYSKRYMINACYJNE. NIELEGALNA PROWOKACJA CZY EFEKTYWNY ŚRODEK DOWODZENIA DYSKRYMINACJI?
WARSZAWA, 28 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
FUNDACJA IM. S. BATEOREGO, UL. SAPIEŻYŃSKA 10A

PROGRAM

09.45 – 10.00
Rejestracja

10.00 – 10.10
Otwarcie seminarium – Krzysztof Śmiszek, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

10.10 – 10.40
Wprowadzenie. Perspektywa akademicka
Testy dyskryminacyjne. Geneza, metodologie. Dr Kinga Wysieńska-Di Carlo

10.40 – 11.00
Pespektywa zagranicznej organizacji pozarządowej
Zastosowanie testów dyskryminacyjnych na Węgrzech. Marton Udvari, Legal Defense Bureau for National and Ethnic Minorities

11.00 – 11.20
Perspektywa sędziego
Testy dyskryminacyjne jako potencjalny środek dowodowy przed polskimi sądami. Rafał Cebula – sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich

11.20 – 11.45
Dyskusja

11.45 – 12.15
Przerwa kawowa

12.15 – 12.45
Pilotażowe zastosowania testów dyskryminacyjnych przez polskie organizacje pozarządowe. Marzena Wilk (Stowarzyszenie na rzecz Kobiet „Victoria”, Rzeszów), Piotr Skrzypczak (Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin), Zofia Jabłońska (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa)

12.45 – 13.45
Jakie obszary dyskryminacji w Polsce warte są zbadania za pomocą testów dyskryminacyjnych?
Anna Mazurczak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
Dr Dorota Pudzianowska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

13.45 – 14.00
Podsumowanie seminarium i zakończenie

 

Partnerzy i sponsorzy