Menu

Wystąpienie PTPA ws. ubezpieczeń dla osób z HIV/AIDS

PTPA wystąpiło do Rzeczniczki Ubezpieczonych, dr Aleksandry Wiktorow, z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie wyłączenia odpowiedzialności przez jednego z ubezpieczycieli z tytułu udzielanej ochrony w przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku AIDS/HIV/ARC lub choroby przenoszonej drogą płciową.

Zdaniem PTPA, takie zastrzeżenia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz stanowią przejaw dyskryminacji ze względu na stan zdrowia w dostępie do dóbr i usług, naruszając tym samym konstytucyjny zakaz dyskryminacji. 

Partnerzy i sponsorzy