Alicja Rygier-Brzezińska

Specjalistka ds. finansowych i administracyjnych

arygier-brzezinska@ptpa.org.pl


"Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście"

Robert Baden-Powell

Absolwentka finansów i rachunkowości w szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z wykształcenia i zamiłowania również pedagog (Uniwersytet Warszawski), certyfikowana trenerka, autorka warsztatów psychoedukacyjnych. Koordynatorka projektów społecznych i edukacyjnych w Warszawie. Od wielu lat liderka w jednej z największych organizacji młodzieżowych w Polsce, w której jest przewodniczącą zarządu oraz zajmuje się aspektami organizacyjnymi i finansowymi. Od początku drogi zawodowej związana z organizacjami pozarządowymi i działaniami społecznymi. Współpracowała m.in. z Centrum Nauki Kopernik, Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych, Stowarzyszeniem KARAN, Studio Psychologii Zdrowia, Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, Pracownią Perspektywa, TES Change i innymi.

W PTPA zajmuje się finansami, rozliczeniami i administracją. Zainteresowana historią polskiego himalaizmu i myśleniem wizualnym.

 

Graduate of Finance and Accounting at Warsaw School of Economics. Has passion for pedagogy (graduate of Warsaw University), certified soft skills trainer. Project manager of social and educational projects. She gets involved as a leader and mentor for the biggest in Poland youth and scout non-profit organization for many years, responsible for organisation and management issues. She cooperaten in many non governmental organisation and others like Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, Stowarzyszenie KARAN, Studio Psychologii Zdrowia, Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, Pracownia Perspektywa, Centrum Nauki Kopernik, TES Change.

At PTPA responsible for settlement of accounts, finances and administration. Interested in history of polish expedition in Himalayas and visual thinking.

Partnerzy i sponsorzy