Menu

Przeciwdziałanie Dyskryminacji Na Terenie Województwa

Założeniem projektu było udzielenie wsparcia wojewódzkiej administracji rządowej, w szczególności pełnomocniczkom i pełnomocnikom ds. równego traktowania, w realizacji polityki antydyskryminacyjnej nakreślonej w Krajowym Programie Działań na rzecz Równego Traktowania w zakresie, w którym dotyczy ona równości ze względu na płeć. To wsparcie miało przede wszystkim charakter konsultacji, dostosowanych do potrzeb poszczególnych województw i osób odpowiedzialnych w nich za politykę równego traktowana. 

Projekt realizowany był w ramach współpracy PTPA z Koalicją Karat.

Więcej informacji o projekcie.

Szczegóły projektu Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa TUTAJ.

Partnerzy i sponsorzy