Menu

Rzeczniczka Ubezpieczonych ws. ubezpieczeń dla osób z HIV/AIDS

Rzeczniczka Ubezpieczonych zajęła stanowisko ws. wniosku PTPA o podjęcie interwencji w sprawie wyłączenia odpowiedzialności przez jednego z ubezpieczycieli z tytułu udzielanej ochrony w przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku AIDS/HIV/ARC lub choroby przenoszonej drogą płciową.

O sprawie informowaliśmy na naszej stronie internetowej.

Rzeczniczka uznała wyjaśnienia ubezpieczyciela za niewystarczające i zgodziła się ze stanowiskiem PTPA, iż wyłączenia odpowiedzialności były niewystarczajaco uzasadnione, a warunki ubezpieczenia mogły stanowić przejaw dykryminacji osób ze względu na stan zdrowia. 

Ubezpieczyciel nie oferuje już ochrony ubezpieczeniowej na podstawie sygnalizowanych przez PTPA ogólnych warunków ubezpieczenia. 

Partnerzy i sponsorzy