Menu

Zaproszenie na szkolenie

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w dniach 3-4 listopada br organizują szkolenie pt. „Instrumenty prawne dla organizacji pozarządowych w działaniu na rzecz równości”.

Szkolenie dotyczyć będzie m.in. takich zagadnień jak krajowe i międzynarodowe regulacje antydyskryminacyjne, sytuacje testowe, możliwości udziału organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych.
Zgłoszenia na szkolenie można przesyłać do 26 października br. na adres z.maczynska@interwencjaprawna.pl
Szkolenie odbędzie się w dniach 3-4 listopada w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Al. 3 Maja 12 lok. 510.
Organizatorzy nie zapewniają dojazdu do Warszawy ani noclegu.

 

 

Partnerzy i sponsorzy