Menu

PTPA ZŁOŻYŁO ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA DOCHODZENIA

W dniu 7 sierpnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego złożyło zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie popełnienia przestępstwa z art. 255 par. 3 k.k. (publiczne pochwalenie przestępstwa) przez członków zarządu wydawnictwa Naja – Press, odpowiedzialnych za publikację w książce do nauki języka angielskiego treści pochwalających przestępstwo zgwałcenia.

Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia na podstawie art. 305 par. 1 k.k. w zw. z art. 17 par. 1 pkt. 2 k.p.k., tj. wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego. Zażalenie opiera się na zarzucie błędnej oceny stanu faktycznego dokonanej przez prokuratora. 

Partnerzy i sponsorzy