Menu

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie zbierało dane o dyskryminacji

Ministerstwo Sprawiedliwości, pismem z dnia 30 marca br. poinformowało PTPA, że w związku z wejściem w życie przepisów tzw. ustawy równościowej, poszerzony zostanie katalog zbieranych danych, w tym o ewidencję spraw cywilnych o odszkodowanie za naruszenie prawa do równego traktowania. PTPA w styczniu br. wystąpiło do MS z wnioskiem o podjęcie działań w tym kierunku, a wniosek PTPA został poparty przez Rzecznik Praw Obywatelskich i Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania.

 

 

W piśmie poinformowano, że Wydział Statystyki w Departamencie Organizacyjnym MS uzyska w ten sposób dane o łamaniu zasady równego traktowania w zakresie podejmowania kształcenia zawodowego, warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, przystępowania i działania w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców oraz samorządach zawodowych. Będą zbierane także informacje o łamaniu prawa do dostępu do instrumentów rynku i usług rynku pracy, a także korzystanie z nich (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Dane te będą dotyczyły także zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, oświaty i szkolnictwa wyższego oraz usług.

 

 

Partnerzy i sponsorzy