Adw. Anna Mazurczak

Koordynatorka projektów

amazurczak@ptpa.org.pl


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adwokatka. W latach 2012-2018 prawniczka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie od 2015 roku pełniła funkcję Naczelniczki Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego. W BRPO zajmowała się przede wszystkim sprawami z zakresu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, reprezentując Rzecznika Praw Obywatelskich w precedensowych postępowaniach sądowych dotyczących szeroko rozumianej ochrony praw osób LGBT. Współautorka raportów Rzecznika Praw Obywatelskich z serii Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka. W latach 2015-2018 członkini grupy roboczej Equality Law w Equinecie (Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania). Certyfikowana trenerka praw człowieka programu HELP Rady Europy (Human Rights Education for Legal Professionals). Prowadziła zajęcia z zakresu prawa antydyskryminacyjnego dla studentów studiów dziennych, zaocznych i doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu SWPS. Od 2014 roku członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, od 2018 – wiceprzewodnicząca Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od lat zaangażowana pro bono w działania organizacji pozarządowych - członkini Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, wolontariuszka stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Zapalona wspinaczka i taterniczka.

Partnerzy i sponsorzy