Menu

Obserwatorium Legislacji Antydyskryminacyjnej

Czas trwania projektu: luty 2015 - kwiecień 2016

Celem projektu było stworzenie efektywnego mechanizmu monitorującego inicjatywy legislacyjne władz publicznych dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy nt. postępu w procesie legislacyjnym, a także sformułowanie rekomendacji zmian w obowiązującym prawie, głównie w oparciu o rekomendacje wypracowane przez międzynarodowe organy ochrony praw człowieka. Założeniem projektu było również wzmocnienie (poprzez eksperckie szkolenie) umiejętności rzeczniczych organizacji równościowych, głównie w kontekście efektywnego posługiwania się rekomendacjami międzynarodowych organów.

Publikacja do pobrania     TUTAJ.

Projekt został zakończony konferencją pt. "Polityka równości. Stan gry", która odbyła się 26 kwietnia 2016 r. w Warszawie.
Zdjecia z wydarzenia    TUTAJ.

Projekt finansowany ze środków Funduszu EOG w ramach programu    Obywatele dla Demokracji.

Partnerzy i sponsorzy