Menu

Zaproszenie na konferencję - Współczesne problemy ochrony praw człowieka II

Serdecznie zapraszamy do Poznania, na II ogólnopolską konferencję pt. "Współczesne problemy ochrony praw człowieka"! Konferencja naukowa, organizowana jest przez Sekcję Praw Człowieka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono, działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja odbędzie się 10 grudnia br. w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM – ul. Wieniawskiego 1, Poznań.

Konferencja ma interdyscyplinarny charakter, do czynnego udziału zapraszani są zarówno studentów/studentki i doktorantów/doktorantki prawa, jak i historii, politologii, socjologii oraz innych dziedzin nauki.

Harmonogram konferencji dostepny   TUTAJ

Proponowane obszary tematyczne:

  • Przeciwdziałanie dyskryminacji w różnych obszarach;
  • Prawa socjalno-ekonomiczne jako prawa człowieka;
  • Tendencje nacjonalistyczne a prawa człowieka;
  • Prawa człowieka w medycynie;
  • Prawa człowieka a nowe technologie;
  • Ochrona praw człowieka w różnych zakątkach świata;
  • Prawa osób LGBT+ jako prawa człowieka.

Kontakt z organizator(k)ami: ppb.sekcja.praw.czlowieka@gmail.com

PTPA objęło patronat honorowy nad tym wydarzeniem. Serdecznie zapraszamy!

Partnerzy i sponsorzy