Menu

Kolejne spotkanie Koalicji na Rzecz Równych Szans

24 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie Koalicji na Rzecz Równych Szans. Gościnią specjalną spotkania była prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds Równego Traktowania.

Organizacje członkowskie Koalicji omówiły m.in. stan prac legislacyjnych dotyczących tzw. ustawy antydyskryminacyjnej a strategię rzeczniczą Koalicji w tym obszarze. Jednym z przedmiotów spotkania Koalicji na Rzecz Równych Szans byly także zmiany w statucie Koalicji, dzięki którym doprecyzowano warunki przyjmowania nowych organizacji członkowskich, pozbawiania członkowstwa organizacji, jak również trybu przyjmowania stanowisk Koalicji. Powolano także Radę Koalicji, w skład której weszli: Karolina Kędziora i Krzysztof Śmiszek (PTPA), Małgorzata Peretiatkowicz (Fundacja TUS), Karolina Więckiewicz (Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny), Aleksandra Solik (Koalicja KARAT) oraz Mirosława Makuchowska (Kampanii Przeciw Homofobii).   

W drugiej części spotkania Koalicji na przestawiciele_lki organizacji w niej zrzeszonych spotkały się z Prof. Małgorzatą Fuszarą, Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania, która przestawiła zakres prac kierowanego przez nią biura, ograniczone możliwości wpływania na proces legislacyjny, jak również priorytety legislacyjne, do których zaliczyła nowelizację Kodeksu karnego w kierunku penalizowania mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, nowelizacja ustawy równościowej, ratyfikacja Konwencji RE o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, nowelizacja Kodeksu wyborczego (tzw. suwak).

Prof. Fuszara zgodziła się, że nowelizacja tzw. Ustawy równościowej jest niezbędna, gdyż akt prawny w obecnym kształcie nie daje większości grup wrażliwych adekwatnej ochrony. Podniosła także, że w jej przekonaniu, nowelizacja ustawy równościowej winna spowodować także wzmocnienie mechanizmu instytucjonalnego ochrony przed dyskryminacją (wzmocnienie instytucji Pełnomocnika).

Min. Fuszara wyraziła dużą wolę współpracy z Koalicją, a jednym z przykładów wspólnej strategii rzeczniczej będzie wystąpienie do Przewodniczącej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o zorganizowanie posiedzenie komisji nt. stosowania ustawy równościowej.

Partnerzy i sponsorzy