Menu

Nowy Projekt PTPA i Fundacji Trans-Fuzja

PTPA i Fundacja Trans-Fuzja rozpoczęły realizację wspólnego projektu dotyczącego praw osób transpłciowych. Celem projektu jest zbadanie praktyki przeprowadzania postępowań w ww. sprawach przez polskie sądy i wypracowanie założeń do aktu normatywnego, który w sposób kompleksowy uregulowałby kwestie procedury zmiany płci.

Partnerzy i sponsorzy