Menu

Wypowiedzenie umowy o pracę w dniu powrotu z urlopu macierzyńskiego dyskryminacją ze względu na płeć

Sąd Rejonowy w Olsztynie w wyroku z dnia 3 czerwca br. uznał, iż wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w dniu powrotu z urlopu macierzyńskiego stanowi dyskryminację ze względu na płeć. PTPA przyłączyło się do postępowania.

Sprawa dotyczyła kobiety zatrudnionej na stanowisku zastępcy dyrektora olszyńskiego Miejskiego Ośrodka Kultury, matki dwójki dzieci, która po powrocie z urlopu macierzyńskiego została zwolniona z pracy. Kobieta zwróciła się do PTPA z prośbą o pomoc prawną. PTPA, po analizie sprawy, uznało, iż istnieją przesłanki do wystąpienia do sądu pracy z powództwem o dyskryminację. PTPA wsparło klientkę w przygotowaniu pozwu oraz przedstawiło sądowi tzw. opinię przyjaciela sądu na temat dyskryminacji ze względu na płeć i macierzyństwo, z uwzględnieniem orzecznictwa i dorobku prawa unijnego w odniesieniu do zasady równego traktowania. 

 

Partnerzy i sponsorzy