Menu

Bezpłatne porady prawne

W ramach projektu "Równe media dla demokracji w Polsce"  zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego dla dziennikarek i dziennikarzy, redakcji oraz podmiotów prowadzących szeroko rozumianą działalność medialną.

Doświadczone prawniczki i prawnicy PTPA (osoby wykonujące zawody radcy i adwokata) udzielają bezpłatnych porad z zakresu :

  • praw osób wykonujących zawód dziennikarza w relacji z władzą, np. organami ścigania w związku z prowadzoną działalnością zawodową;

  • naruszeń ze strony pracodawcy/zleceniodawcy/zamawiającego dzieło wobec dziennikarzy/dziennikarek, którzy czują się dyskryminowani/e (np. ze względu na działanie zgodne z zasadami etyki zawodowej, światopogląd, płeć, rodzicielstwo, orientację seksualną, wiek, pochodzenie narodowe, stan zdrowia), molestowani/e seksualnie bądź mobbingowani/e w miejscu pracy;

  • efektywnej prewencji antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w redakcji;

  • etyki dziennikarskiej w świetle obowiązujących przepisów antydyskryminacyjnych.

Proponowane działania doradcze to m.in.:

  • indywidualne porady prawne w formie telefonicznej i elektronicznej;

  • szkolenia on-line oraz w siedzibach redakcji, wydawnictw i innych podmiotów prowadzących szeroko rozumianą działalność medialną;

  • webinaria mające na celu wsparcie osób, które doświadczają dyskryminacji, wykluczenia lub podmiotów, które potrzebują pomocy we wdrażaniu działań równościowych wewnątrz organizacji przy uwzględnieniu specyfiki pracy dziennikarza.

Profesjonalne wsparcie w ramach poradnictwa prawnego skierowane jest do osób i redakcji, wydawnictw i innych podmiotów prowadzących szeroko rozumianą działalność medialną z całej Polski.

Zachęcamy do skorzystania z oferowanego przez nas wsparcia.

W sprawie uzyskania porady prawnej bądź informacji o zapotrzebowaniu na inne formy wsparcia prawnego dla Państwa bądź Państwa redakcji/organizacji, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu, adw. Dorotą Dudek, pod adresem:

ddudek@ptpa.org.pl.

Partnerzy i sponsorzy