Menu

Apel Koalicji na Rzecz Równych Szans do RPO ws. ustawy równościowej

Koalicja na Rzecz Równych Szans zwróciła się z apelem do RPO ws. wystąpienia przez ten organ do Trybunału Konstytucyjnego ws. zbadania zgodności przepisów ustawy z ustawą zasadniczą.

Koalicja podnosi, że ustawa, różnicując poziom ochrony przed dyskryminacją w zależności od przesłanki (cechy objętej ochroną prawną) jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą niedyskryminacji i zasadą równości w prawie. Ogranicza także efektywny dostęp do takich praw jak prawo do sądu, prawo do własności, prawo do wykształcenia, prawo do świadczeń zdrowotnych oraz prawo dostępdu do dóbr kultury.    

Tekst apelu do RPO

Partnerzy i sponsorzy