Menu

Jeśli nie ubezwłasnowolnienie to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Głównym celem projektu było wypracowanie alternatywnych dla ubezwłasnowolnienia prawnych form wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. PTPA opracowało założenia oraz projekt konkretnych przepisów prawa, regulujących zasady prawnego wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem PTPA było stworzyć formy, instytucje, rozwiązania, które mogłyby być stosowane zamiast ubezwłasnowolnienia, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwości korzystania ze swoich praw, bez konieczności pozbawiania ich zdolności do czynności prawnych – radykalnego i represyjnego w swoim wymiarze środka prawnego.

Zapraszamy wszystkie instytucje, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane projektem osoby do współpracy. Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać pisząc do koordynatorki projektu – Karoliny Kędzizory lub asystentki koordynatorki projektu – Katarzyny Bogatko.

Osoby zaangażowane w realizację projektu na stanowiskach eksprtów/eksperte, konsultantów/konsultantek, wolontariuszy/wolontariuszek: Krzysztof Śmiszek, Karolina Kędziora, Monika Wieczorek, Monika Zima Parjaszewska, Katarzyna Bogatko, Ewa Rutkowska, Anna Czerwińska, Joanna Piotrowska.

Projekt pt. „Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną jest finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Partnerzy i sponsorzy