Menu

Bezpłatne warsztaty psychologiczne dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy

PTPA wraz z     Otwartą Przestrzenią organizuje bezpłatne warsztaty prawno psychologiczne.

Orientacja seksualna, tożsamość płciowa, narodowość, światopogląd, wiek, niepełnosprawność, płeć - to niektóre z przesłanek mogących być powodem dyskryminacji.
Otwarta Przestrzeń prowadzi bezpłatne porady psychologiczne, na które można się zgłosić poprzez:

  • bezpośrednie konsultacje w gabinecie (konieczne wcześniejsze umówienie się);
  • bądź poprzez wsparcie telefonicznego pod numerem: 516 616 270.

 

DLA KOGO - BENEFICJENCI_TKI
Bezpłatne wsparcie psychologiczne przeznaczone jest dla osób zamieszkałych na terenie m.st Warszawy, doświadczających dyskryminacji w takich obszarach jak np.:
☑️ dostęp do dóbr i usług,
☑️ zatrudnienie,
☑️ edukacja,
☑️  życie rodzinne,
☑️ dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego,
a także ze względu na różne przesłanki tj.:
☑️ wiek,
☑️ płeć,
☑️ niepełnosprawność,
☑️ stan zdrowia,
☑️ orientację seksualną,
☑️ tożsamość płciową,
☑️ pochodzenie etniczne i narodowe,
☑️ religię czy światopogląd.

Terminy dyżurów wsparcia psychologicznego:     KLIK

Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze wsparcia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna_ki prawnego_ej, podpisaną osobiście przez niego_nią w lokalu Otwartej Przestrzeni przed skorzystaniem ze wsparcia.

Lokal Otwartej Przestrzeni nie jest dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Jeśli jesteś taką osobą poinformuj Otwartą Przestrzeń o swoich potrzebach podczas kontaktu z recepcją. Istnieje możliwość spotkania w lokalu dostosowanym na terenie Warszawy.

Projekt Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Projekt współprowadzony jest w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego.

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy