Menu

Równość zapanuje w samorządach

Fundacja Feminoteka, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Instytut Laudator oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zapraszają samorządy do udziału w projekcie „Równość standardem dobrego samorządu”. Projekt ma na celu zapoznanie urzędników i urzędniczek samorządów z założeniami polityki równości i przeciwdziałania dyskryminacji w świadczeniu usług publicznych.

O tym, jak bardzo jest to potrzebne mówią sami urzędnicy. W ramach projektu w ponad 110 urzędach w całej Polsce w 2010 roku przeprowadzone zostały pierwsze tego typu badania. Wynika z niego, że aż 92% urzędników i urzędniczek uważa, że przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równości powinno być ważnym zadaniem urzędu, ale jednocześnie zaledwie 17% samorządowców wysoko ocenia swoją wiedzę w tym kluczowym obszarze. Tylko 12% ankietowanych urzędów prowadziło w 2010 r. działania skierowane do mieszkańców, które miały na celu promowanie zasady równości. Jedynie 37 na 117 (31%) przebadanych urzędów zadeklarowało istnienie określonej wewnętrznej struktury odpowiedzialnej za przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie zasady równości. Żaden z przebadanych urzędów nie posiadał planu równościowego.

Tymczasem według 85% Polek i Polaków równe traktowanie niezależnie od płci, wieku, stopnia sprawności, orientacji seksualnej, wyznania, przynależności etnicznej czy narodowości powinno być zadaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i problemom samorządowców pomysłodawcy projektu proponują szkolenia oraz specjalnie opracowane i gotowe do użycia narzędzia: Indeks i Standard Równości, dzięki którym możliwe – i łatwe – będzie realizowanie polityki równości. Akces do projektu zgłosili już samorządowcy z województwa łódzkiego i mazowieckiego. To oni, jako pierwsi, wezmą udział w szkoleniach i poznają instrumenty, dzięki którym praca ich urzędów spełniać będzie równościowe standardy.

Projekt i jego założenia prezentowane są podczas konferencji organizowanych we wszystkich województwach. Najbliższe odbędą się w: Lublinie (12.01), Olsztynie (16.01), Białymstoku (18.01), Rzeszowie (20.01), Toruniu (23.01) i Krakowie (25.01).

Informacji o terminach kolejnych prezentacji oraz szczegółach dotyczących projektu udzielają koordynatorki:

Anna Dryjańska: annad@feminoteka.pl, tel. 0-22 392 94 76.
Magdalena Kicińska:magdalenak@feminoteka.pl, tel. 0-695 223 023

Więcej informacji znaleźć można także na stronie: www.rownoscwsamorzadzie.pl

Partnerzy i sponsorzy