Menu

Przewodniczący PTPA na konferencji Europejskiego Centrum Fundacji (EFC)

Przewodniczący PTPA, Krzysztof Śmiszek, na zaproszenie Europejskiego Centrum Fundacji (EFC) wziął udział w dorocznej konferencji tej organizacji w Sarajewie. Podczas panelu nt. zwalczania dyskryminacji i uprzedzeń przedstawił prezentację "Effective strategies against discrimination of LGBT in Poland".

Europejskie Centrum Fundacji (EFC), zrzeszają ponad 200 największych fundacji europejskich, a także z USA, Kanady i Afryki i Ameryki Pd.

Partnerzy i sponsorzy