Menu

Przewodniczący PTPA o mobbingu w tygodniku Poczta Polska

Przewodniczący PTPA skomentował dla magazynu Poczta Polska wprowadzenie przez Pocztę wewnątrzzakładowej regulacji antydyskryminacyjnej i antymobbingowej.

Regulacja ta wprowadza instytucjonalne mechanizmy rozwiązywania problemów zaistniałych na tle mobbingu i nierównego traktowania, jak również wskazuje zabezpieczenia chroniące pracowników i kierownictwo przed bezpodstawnym oskarżeniem o mobbing i dyskryminację.

PTPA w najbliższym czasie zamierza przeszkolić związkowców Poczty Polskiej w przepisów prawnych zakazujących mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu.

Partnerzy i sponsorzy