Menu

Bezpłatne szkolenia nt. wspierania ofiar przestępstw z nienawiści

Zapraszamy na bezpłatne jednodniowe szkolenia „Ochrona ofiar przestępstw w świetle standardów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób LGBT”.
 
Szkolenia odbędą się:
  • 30 września 2016r. – Warszawa,
  • 10 października 2016r.  – Łódź,
  • 13 października 2016r.  – Płock,
  • 24 października 2016r.  – Kraków,
  • 28 października 2016r.  - Toruń.

Program szkoleń: do pobrania     TUTAJ

Organizatorzy nie zapewniają zwrotów kosztów podróży i noclegu.

Zgłoszenia lub wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy przesyłać na adres mailowy kbogatko@ptpa.org.pl.

Szkolenia finansowane są ze środków Komisji Europejskiej, w ramach projektu „Wymiar sprawiedliwości i organy ściągania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści” (JUST/2013/FRC/AG/6163).  

 

Partnerzy i sponsorzy