Menu

Członek zarządu PTPA w „Rzeczpospolitej” o obowiązku powołania organu ds. równego traktowania

W artykule z 21 stycznia 2009 r. pt. „Brakuje instytucji do spraw równego traktowania”, członek zarządu PTPA Krzysztof Śmiszek podniósł kwestię braku implementacji do prawa polskiego niektórych zapisów wspólnotowych dyrektyw antydyskryminacyjnych, zwłaszcza tych, które nakazują utworzenie w krajach członkowskich organów ds. równości.

Link do artykułu

http://www.rp.pl/artykul/56620,251343_Brakuje_instytucji_do_spraw_rownego_traktowania__.html

 

Partnerzy i sponsorzy