Menu

Skarga na bezczynność Ministra Sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania zainicjowanego przez skargę na bezczynność Ministra Sprawiedliwości, którą Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego złożyło wobec braku udostępnienia treści dokumentu wykorzystywanego w konsultacjach międzyresortowych dotyczących planów wypowiedzenia tzw. Konwencji antyprzemocowej.

W ocenie PTPA oraz RPO dokument ten podlega udostępnieniu w trybie z ustawy o dostępie do informacji publicznej, zważywszy na fakt, że został przekazany do innych podmiotów zewnętrznych wobec urzędu Ministerstwa Sprawiedliwości.

16 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzy skargę na niejawnym posiedzeniu.

Partnerzy i sponsorzy