Menu

PTPA wzięło udział w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej

28 czerwca br. przewodniczący PTPA, Krzysztof Śmiszek wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Ustawodawczej, która opiniowała projekt ustawy o Rzeczniku ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji.

Krzysztof Śmiszek przedstawił stanowisko PTPA, w którym podkreślono, że projekt ustawy wychodzi naprzeciw luce w implementacji unijnych dyrektyw antydyskryminacyjnych, które nakazują Panstwom Członkowskim UE ustanowienie organu lub organów ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Urzędu te, w myśl przepisów unijnych, winny mieć kompetencje do podejmowania działań zarówno w sprawach o dyskryminację mających miejsce w tzw. publicznej jak i prywatnej. W chwili obecnej, Rzecznik Praw Obywatelskich (wskazany przez przepisy polskiego prawa antydyskryminacyjnego jako tzw. organ równościowy) ma możliwość podejmowania skarg o dyskryminację, której sprawcą jest władza publiczna.

Komisja Ustawodacza jednak negatywnie zaopiniowała projekt ustawy.

link do projektu ustawy:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-105_2-2012/$file/7-020-105_2-2012.pdf

Partnerzy i sponsorzy