Menu

Przewodniczący PTPA o polityce antydyskryminacyjnej rządu w Problemach Polityki Społecznej

Krzysztof Śmiszek Przewodniczący PTPA opublikował tekst w wydawanym przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego periodyku "Problemy Polityki Społecznej".

Tekst Krzysztofa Śmiszka zatytułowany "Powolny proces dostosowywania polskiego systemu polityki antydyskryminacyjnej do standardów unijnych" dotyczy m.in. procedowania nad tzw. ustawą równościową oraz o zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego w procesie przyjmowania ustawy. 

Partnerzy i sponsorzy