Menu

European Pro Bono Forum 2014: Wyróżnienie dla Programu Pro Bono PTPA!

W trakcie odbywającego się w tym roku w Londynie European Pro Bono Forum PTPA otrzymało wyróżnienie dla prowadzonego od 2012 r. Programu Pro Bono – sieci prawników i prawniczek świadczących we współpracy z PTPA pomoc prawną pro bono dla osób doświadczających dyskryminacji.

W dniach 5-7 listopada 2014 r. w Londynie odbyło się European Pro Bono Forum, coroczna konferencja organizowana przez PILnet The Global Network for Public Interest Law. Podczas konferencji dyskutowano m.in. na temat sposobów wzmacniania struktur pomocy prawnej pro bono oraz korzyści płynących ze współpracy kancelarii prawnych z organizacjami pozarządowymi.

W dniu 6 listopada 2014 r., podczas uroczystej gali przedstawiono nominacje dla najlepszych sieci współpracy na rzecz pomocy prawnej w Europie. Doceniono dwa projekty: nagrodzona została współpraca Clifford Chance z Fair Trial International na rzecz dostępu do wymiaru sprawiedliwości, natomiast wyróżnienie przyznano Programowi Pro Bono PTPA – sieci prawników i prawniczek świadczących pomoc prawną pro bono osobom doświadczającym dyskryminacji.

Program Pro Bono PTPA został uruchomiony w 2012 r., dzięki współpracy z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Obecnie Program zrzesza ponad 60 prawników i prawniczek, którzy aktywnie włączają się w pomoc prawną w sprawach dotyczących nierównego traktowania i dyskryminacji. Od sierpnia 2014 r., w partnerstwie z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Komisją Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych oraz Norweską Radą Adwokacką, pracujemy nad wzmocnieniem sieci współpracy pro bono w ramach projektu „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy”.

To wyróżnienie to docenienie nie tylko wysiłku PTPA w budowanie sprawnej sieci pomocy prawnej pro bono, ale również aktywności i społecznej inicjatywy współpracujących z nami prawników i prawniczek. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Programu Pro Bono PTPA!

Partnerzy i sponsorzy