Menu

Zaproszenie na seminarium, 21 września 2011 r.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) zaprasza do wzięcia udziału w seminarium roboczym pt. „Dowodzenie w postępowaniach o dyskryminację – wyzwania”. Seminarium odbędzie się 21 września br. w Warszawie, w godzinach 10.00 – 12.00 w Austriackim Forum Kultury, ul. Próżna 8.

 

 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), ogólnopolskie stowarzyszenie prawników działające na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji ma przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w seminarium roboczym pt. „Dowodzenie w postępowaniach
o dyskryminację – wyzwania”.
W seminarium udział wezmą prawnicy i prawniczki organizacji pozarządowych, przedstawiciele świata nauki i wymiaru sprawiedliwości.
Celem seminarium jest dyskusja nad praktycznymi problemami w dowodzeniu dyskryminacji przed polskimi sądami, jak również omówienie europejskich standardów w tym zakresie.

Program seminarium:
10.00 – 10.10
Przywitanie uczestników seminarium i omówienie jego celów, Krzysztof Śmiszek, przewodniczący PTPA

10.10 – 10.40
Dowodzenie dyskryminacji w systemie prawa polskiego
Katarzyna Gonera, Sędzia Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
10.40 – 11.10
Testy na dyskryminację – nowe metody dowodzenia dyskryminacji,
dr Kinga Wysieńska, ekspertka Instytutu Spraw Publicznych
11.10 – 11.40
Praktyczne doświadczenie dowodzenia dyskryminacji przed polskimi sądami r. pr. Karolina Kędziora, wiceprzewodnicząca PTPA
11.40 – 12.00
Dyskusja i zamknięcie seminarium

Seminarium odbędzie się 21 września br. w Warszawie, w godzinach 10.00 – 12.00 w Austriackim Forum Kultury, ul. Próżna 8.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium telefonicznie: 22 498 15 26 lub poprzez e-mail: ksmiszek@ptpa.org.pl 

 

Partnerzy i sponsorzy