Menu

Polskie prawo antydyskryminacyjne – bezpłatne szkolenie dla studentek i studentów prawa Warszawa, 23 marca 2013r (sobota)

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zaprasza wszystkich studentów i studentki prawa do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym obowiązujących w prawie polskim przepisów prawa antydyskryminacyjnego. Szkolenie odbędzie się w dniu 23 marca br. (sobota) w godz. 10 – 16 w siedzibie Fundacji Feminoteka, ul. Mokotowska 29a (wejście od ul. Marszałkowskiej 34/50 do samego końca w podwórzu).

Szkolenie ma na celu promowanie wiedzy na temat walki z dyskryminacją oraz angażowanie do pomocy ofiarom dyskryminacji studentów prawa zainteresowanych tematyką praw człowieka.
Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane podstawowe przepisy polskiego prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawa karnego dotyczące równego traktowania oraz dyskryminacji.
Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Wsparcie prawne dla ofiar i osób zagrożonych dyskryminacją”, prowadzonego w ramach programu Obywatel i Prawo VII.


Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 15 marca 2013r. na adres: mkulak@ptpa.org.pl


W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia i nazwiska oraz nazwy uczelni.


Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu, otrzymają zaświadczenie. Osobom z poza Warszawy zapewniamy zwrot środków podróży.

Partnerzy i sponsorzy