Menu

Interwencja Rzeczniczki Ubezpieczonych oraz Rzeczniczki Praw Obywatelskich w sprawie ubezpieczeń dla osób z HIV/AIDS/ARC

W grudniu zeszłego roku PTPA wystąpiło do Rzeczniczki Ubezpieczonych, dr Aleksandry Wiktorow, z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie wyłączenia odpowiedzialności przez jednego z ubezpieczycieli z tytułu udzielanej ochrony w przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w wyniku AIDS/HIV/ARC lub choroby przenoszonej drogą płciową. Rzeczniczka podzielła argumenty przedstawione przez PTPA i zwróciła się do prezesa zarządu ubezpieczyciela o wyjaśnienia. W sprawie interwencję podjęła także Rzeczniczka Praw Obywatelskich (na skutek wniosku PTPA).

Partnerzy i sponsorzy