Menu

II Spotkanie Koalicji na Rzecz Równych Szans

25 października w Warszawie br. odbyło się kolejne już spotkanie Koalicji na Rzecz Równych Szans.

Celem spotkania było wypracowanie nowej, skutecznej strategii działania Koalicji, wzmocnienie współpracy pomiędzy jej członkami oraz identyfikacja nowych argumentów na rzecz przyjęcia skutecznej ustawy antydyskryminacyjnej. Spotkanie miało również na celu podsumowanie dotychczasowych działań Koalicji i ich efektów.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ponad 18 zrzeszonych organizacji pozarządowych oraz Ryszard Kalisz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, do której trafiła przygotowana przez rząd ustawa równościowa.

Uczestnicy spotkania za priorytetowe zadania uznali:

· wystosowanie do posłów stanowiska Koalicji, przedstawiającego najważniejsze zarzuty Koalicji wobec ustawy równościowej

· zaangażowanie mediów do udziału w posiedzeniach Komisji

· zorganizowanie konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli organizacji uczestniczących w pracach Koalicji

oraz

· większe angażowanie w działalność Koalicji przedstawicieli grup mniejszościowych, którym ustawa nie zapewnia ochrony np. osobom niepełnosprawnym.


Ze strony obecnego na spotkaniu Przewodniczącego Ryszarda Kalisza padła deklaracja współpracy w dążeniu Koalicji do zmiany projektu ustawy równościowej.

Spotkanie Koalicji miało również na celu omówienie planów na przyszłość platformy. Wstępnie ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w styczniu 2011 r.

 

Partnerzy i sponsorzy