Menu

PTPA w Radzie Konsultacyjnej przy Radzie ds Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji

6 listopada 2013 r. Przewodniczący PTPA Krzysztof Śmiszek odebrał z rąk Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego nominację do Rady Konsultacyjnej przy Radzie ds Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Rada Konsultacyjna składa się głównie z przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest przeciwdziałanie dyskryminacji z takich powodów jak rasa, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, niepełnosprawność, płeć oraz wiek.

Partnerzy i sponsorzy