Menu

PTPA spotkało się z Minister Radziszewską

20 lutego br. zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego spotkał się z Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania Elżbietą Radziszewską.

Przedmiotem spotkania było m.in. omówienie prac nad rządowym projektem ustawy o równym traktowaniu. Przedstawiciele PTPA zaprezentowali także zakres działań podejmowanych przez stowarzyszenie oraz zaproponowali Pełnomocniczce współpracę.

Partnerzy i sponsorzy