Menu

PTPA interweniuje ws. prawa do przedłużonego czasu trwania egzaminu maturalnego

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, po doniesieniach medialnych o odmowie przedłużenia egzaminu maturalnego uczniowi z zespołem Aspergera i niedowładem, wystosowało do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie pismo interwencyjne, w którym zwróciło uwagę na konieczność zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i uczniom ze specjalnymi potrzebami niezbędnych racjonalnych usprawnień.

PTPA powołało się na ratyfikowaną w zeszłym roku Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, której celem jest m.in. zapewnienie pełnego poszanowania równości w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji. Treść pisma: interwencja.

Partnerzy i sponsorzy